Uchwała nr II/10/2014Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 grudnia 2014w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013.594 z poźn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009.157 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/10/2014
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013.594 z poźn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009.157 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


Uchwała.II.10.2014.2014-12-29.pdf (1957kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (20 stycznia 2015, 11:11:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401