Uchwała nr II/9/2014Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 grudnia 2014uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379,1072), art. 18 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/9/2014
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2014


uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379,1072), art. 18 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:


Uchwała.II.9.2014.2014-12-29.pdf (167kB) pdf

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (20 stycznia 2015, 11:09:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339