Uchwała nr II/8/2014Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 grudnia 2014w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy ŚwiekatowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Gminy uchwala, co następuje

Uchwała nr II/8/2014
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Gminy uchwala, co następuje


Uchwała Nr II-8-2014.doc (35kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (20 stycznia 2015, 11:06:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377