Uchwała nr II/14/2014Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 grudnia 2014w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013) Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379,1072) Rada Gminy Świekatowo uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/14/2014
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379,1072) Rada Gminy Świekatowo uchwala, co następuje:


Uchwała Nr II-14-2014.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (20 stycznia 2015, 11:04:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343