Uchwała nr II/7/2014Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 grudnia 2014w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 , z 2014 r. poz.379, 1072) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578 , z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2014 r. poz.822) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/7/2014
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 , z 2014 r. poz.379, 1072) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578 , z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2014 r. poz.822) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr II-7-2014.doc (41kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (20 stycznia 2015, 09:24:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379