Uchwała nr XXXVII/224/2014Rady Gminy Świekatowoz dnia 13 listopada 2014w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz.379, 1072) art. 8, oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 895) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/224/2014
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 13 listopada 2014


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz.379, 1072) art. 8, oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 895) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XXXVII-224-2014.doc (92kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (21 listopada 2014, 09:54:27)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (21 listopada 2014, 10:05:34)
Zmieniono: zm. techn.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 412