Uchwała nr XXXVII/223/2014Rady Gminy Świekatowoz dnia 13 listopada 2014w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i określenie inkasentów Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r. (M.P. z dnia 23 października 2014 r. poz. 935 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/223/2014
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 13 listopada 2014


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i określenie inkasentów

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r. (M.P. z dnia 23 października 2014 r. poz. 935 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XXXVII-223-2014.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (21 listopada 2014, 09:51:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432