Uchwała nr XXXVII/222/2014Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 listopada 2014w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień od podatku oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 718) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/222/2014
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 13 listopada 2014


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień od podatku oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 718) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XXXVII-222-2014.doc (50kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (21 listopada 2014, 09:50:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444