Uchwała nr III/17/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 30 grudnia 2002w sprawie wyrażenia opinii dot. zakazu używania pływających jednostek silnikowych spalinowych na Jeziorze Świekatowskim. Na podstawie art, 7 ust. l pkt l i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. / w związku z art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska / Dz.U. Nr 62, póz. 627 /

Uchwała nr III/17/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie wyrażenia opinii dot. zakazu używania pływających jednostek silnikowych spalinowych na Jeziorze Świekatowskim.

Na podstawie art, 7 ust. l pkt l i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. / w związku z art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska / Dz.U. Nr 62, póz. 627 /


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wyrazić pozytywną opinię i poprzeć wniosek Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Świekatowie w sprawie wydania całkowitego zakazu poruszania się wszelkich pływają­cych jednostek silnikowych spalinowych po Jeziorze Swiekatowskim na okres do końca 2006 roku.
§ 2
Wykonanie uchwały zlecić wójtowi gminy, który przekaże ją Starostwu Powiatowemu w Świeciu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uzasadnienie :
Wnioskodawcy stwierdzają, że w ostatnim okresie nasiliła się liczba skarg na nieodpowie­dzialne i złośliwe wybryki użytkowników łodzi motorowych i skuterów wodnych w pobliżu kąpieliska i łowisk na Jeziorze Swiekatowskim. Ze względu na małą szerokość, istnieje zagrożenie bezpieczeństwa kąpiących się oraz korzystających z łodzi wędkarzom. Wniosek poparła Rada Sołecka wsi Świekatowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr III/17/02 (188kB) plik

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (9 grudnia 2004, 09:39:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2547