Uchwała nr II/13/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Gminy Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 /

Uchwała nr II/13/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 /


Rada Gminy
uchwala, co następuje :
§ l
Powołać Komisję doraźną pod nazwą Komisja Statutowa, której celem będzie przygotowanie nowego tekstu Statutu Gminy uwzględniającego zmiany w przepisach ustawy o samorządzie gminnym.
§ 2

Łysek Stefan - przewodniczący
Ciechanowski Lech
Baumgart Kazimierz
Klinikowski Jacek
Mroziński Stanisław § 3
Z dniem przyjęcia Statutu przez Radę Gminy Komisja ulega rozwiązaniu.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski
Uzasadnienie:
W związku ze zmianami ustawy o samorządzie gminnym istnieje konieczność dokonania zmian w Statucie Gminy. Komisja po wykonaniu swego zadania zostanie rozwiązana.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/13/02 (148kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (26 listopada 2004, 11:16:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2208