Uchwała nr II/12/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie wyboru przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy. Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 / oraz § 11 Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy / Dz.Urz. Województwa Gdańskiego Nr 45 z 23.07.1998 r., poz. 166 /

Uchwała nr II/12/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie wyboru przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 / oraz § 11 Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy / Dz.Urz. Województwa Gdańskiego Nr 45 z 23.07.1998 r., poz. 166 /


Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1
Wyznaczyć do reprezentowania gminy Świekatowo w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy następujące osoby :

p. Marek Topoliński - wójt gminy
p. Janusz Ratkowski - radny
 
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski
Uzasadnienie :
Zgodnie ze Statutem Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, którego gmina jest członkiem - gmina reprezentowana jest przez dwóch przedstawicieli. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Gminy istnieje konieczność wyboru nowych przedstawicieli do Związku.
Przewodnicząc Rady Gminy

Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/12/02 (152kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (26 listopada 2004, 11:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2052