Uchwała nr II/7/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 9 grudnia 2002w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Na podstawie art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U Nr 9 , poz. 31 z późn. zm./ , art. 6a ust.1 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U. Nr 94 , poz. 431 z 1993 roku / , art.6 ,ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 , poz. 1682 /

Uchwała nr II/7/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Na podstawie art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U Nr 9 , poz. 31 z późn. zm./ , art. 6a ust.1 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U. Nr 94 , poz. 431 z 1993 roku / , art.6 ,ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 , poz. 1682 /


Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1
1 .Ustalić wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości , który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

Ustalić wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości , który stanowi załącznik
Nr 2 do uchwały.
Ustalić wzór Deklaracji na podatek rolny , który stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
Ustalić wzór Informacji w sprawie podatku rolnego , który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

Ustalić wzór Deklaracji na podatek leśny , który stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.
Ustalić wzór Informacji w sprawie podatku leśnego , który stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr II/7/02 (171kB) word

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/7/02 (633kB) word

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/7/02 (523kB) word

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/7/02 (663kB) word

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/7/02 (406kB) word

Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/7.02 (488kB) word

Załącznik nr 6 do Uchwały nr II/7/02 (292kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (24 listopada 2004, 10:55:49)

Ostatnia zmiana: karol sznajdrowski (24 listopada 2004, 14:26:06)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1793