Uchwała nr I/3/02Rady Gminy świekatowoz dnia 19 listopada 2002w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/

Uchwała nr I/3/02
Rady Gminy świekatowo
z dnia 19 listopada 2002


w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/


Rady Gminy uchwala, co następuje:
§1 Powołać Komisję Gospodarczą w składzie:
1. Baumgart Kazimierz - przewodniczący

Rusnak Władysław - wiceprzewodniczący
Greca Zenon -członek
Łytkowski Jan - członek
OlenderMarek -członek
Ratkowski Janusz -członek
ZwiefkaJerzy -członek §2
Powołać Komisję Społeczną w składzie:
1. Klinikowski Jacek - przewodniczący

Mroziński Stanisław -wiceprzewodniczący
Chaciński Zbigniew -członek
Ciechanowski Lech -członek
Rydzkowski Kazimierz -członek §3
Powołać Komisję Rewizyjną w składzie:

Łysek Stefan - przewodniczący
Główczewski Bernard -wiceprzewodniczący
Wesołowski Lech - członek §4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr I/3/02 (153kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (24 listopada 2004, 09:53:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3124