Uchwała nr I/2/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 19 listopada 2002w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Świekatowo Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/

Uchwała nr I/2/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 19 listopada 2002


w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Świekatowo

Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy w Swiekatowie powierzyć
Panu Stanisławowi Mrozińskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr I/2/02 (96kB) word


metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (24 listopada 2004, 09:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2069