Uchwała nr I/1/02Rady Gminy Świekatowoz dnia 19 listopada 2002w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Świekatowo Na podstawie art 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/

Uchwała nr I/1/02
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 19 listopada 2002


w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Świekatowo

Na podstawie art 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Świekatowie powierzyć
Panu Lechowi Ciechanowskiemu.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Ciechanowski

Uchwała nr I/1/02 (94kB) word

metryczka


Opublikował: karol sznajdrowski (24 listopada 2004, 09:44:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2144