Uchwała nr XXXIII-166-09Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 165, art. 166,art.184, ust.1 pkt 10 art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawyo finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) Rada Gminy Świekatowo uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXIII-166-09
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 165, art. 166,art.184, ust.1 pkt 10 art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawyo finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) Rada Gminy Świekatowo uchwala co następuje:


Uchwałą RG nr XXXIII16609 z dnia 29.12.2009 r..doc (75kB) word

uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2010 r.doc (137kB) word

zał.1.xls (30kB) excel

zał 2.xls (61kB) excel

zał 3 dochody.xls (6kB) excel

zał 3 wydatki.xls (10kB) excel

zał. 4.doc (29kB) word

zał 4a WPI.xls (22kB) excel

Załącznik nr 4b.ods (20kB) zip

zał 5 przychody.xls (7kB) excel

zał 5 rozchody.xls (6kB) excel

zał 6.xls (22kB) excel

zał7.xls (6kB) excel

zał 8.doc (21kB) word

zał 9.doc (14kB) word

Załącznik nr 10 Dotacje.xls (71kB) excel

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (26 stycznia 2010, 13:24:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 921