Uchwała nr XXXIII-168-09Rady Gminy Świekatowoz dnia 29 grudnia 2009w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2010 rok „ Razem możemy więcej – czas na aktywność w Gminie Świekatowo” Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 110 ust.10 ust. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz.1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 69, poz. 33, Nr 69, poz. 590, z 2008 r. Nr 220, poz. 1431, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 127, poz. 1055) Rada Gminy Świekatowo uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII-168-09
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2010 rok „ Razem możemy więcej – czas na aktywność w Gminie Świekatowo”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 110 ust.10 ust. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz.1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 69, poz. 33, Nr 69, poz. 590, z 2008 r. Nr 220, poz. 1431, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 127, poz. 1055) Rada Gminy Świekatowo uchwala, co następuje:


Uchwała Nr XXXIII-168-09.doc (28kB) word

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII-168-09.doc (129kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (26 stycznia 2010, 13:07:24)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (26 stycznia 2010, 13:10:50)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 922