Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działal. wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku
rejestr zmian informacji

Zmiana miejsca ogłoszenia w BIP
Data: 2018-08-20 11:36:17
Autor: Andrzej Januszewski
Archiwizacja treści
Data: 2018-08-20 11:33:44
Autor: Andrzej Januszewski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »