Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Informacja o Programie współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
rejestr zmian informacji

Zmiana miejsca ogłoszenia w BIP
Data: 2018-08-20 11:36:36
Autor: Andrzej Januszewski
Archiwizacja treści
Data: 2018-08-20 11:33:30
Autor: Andrzej Januszewski
Dodanie informacji o sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.
Data: 2015-10-15 15:34:32
Autor: Andrzej Januszewski
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »