Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.3.2023
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8 P
termin składania ofert: 29 marca 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: odrzucenie wykonawców 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)