Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Volkswagen Transporter T4

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: ZP.271.8.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 4 grudnia 2023  11:00
wynik postępowania: Wybrano następująca ofertę: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej, ul. Główna 19, 89-525 Sucha – kwota 5150,00 zł brutto. 

zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych, Urzędu Gminy, szkół i świetlic wiejskich oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Świekatowo

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.2UE.2023
wartość: kwoty określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 października 2023  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu. Cena oferty: 4 093 943,04 złotych brutto 

zamówienie na:

Ścieżka rowerowa Szewno – Świekatowo. Pieszo – jezdnia w miejscowości Stążki.

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.7.2023
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8 P
termin składania ofert: 19 września 2023  11:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez F.H.U. "KIC-TRANS" Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. Cena oferty: 2.281.034,26 zł, okres udzielonej gwarancji: 60 m-cy. 

zamówienie na:

Adaptacja budynku byłej szkoły w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji.

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.2.2023
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8 P
termin składania ofert: 4 maja 2023  10:00
wynik postępowania: DOKONANO WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZŁOŻONEJ PRZEZ : INSTALCO TOMASZ KĄTNY ul. Iwickowo 17 86-010 Koronowo 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)