Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (4)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)wybrany kandydat: Ewelina Nitka, Cierplewo 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego (analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonym teście sprawdzającym oraz rozmowie kwalifikacyjnej) Pani Ewelina Nitka spośród wszystkich kandydatów zaproszonych na test oraz rozmowę kwalifikacyjną uzyskała najwyższą ilość punktów przy ocenie wiedzy z zakresu administracji, zamówień publicznych i ochrony środowiska.

stanowisko:

Referent ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki komunalnej

miejsce pracy: Urząd Gminy w Świekatowie
termin składania dokumentów: 26 listopada 2020  12:00

wybrany kandydat: Natalia Łaska, Tuszyny 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego (analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonym teście sprawdzającym oraz rozmowie kwalifikacyjnej) ww. kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów przy ocenie wiedzy z zakresu administracji, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

stanowisko:

Młodszy referent ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

miejsce pracy: Urząd Gminy w Świekatowie
termin składania dokumentów: 5 marca 2020  12:00

wybrany kandydat: Anna Tyranowska, Tuszyny 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru komisja konkursowa uznała, że Pani Anna Tyranowska spełnia wymogi określone na ww. stanowisko.

stanowisko:

Stanowisko urzędnicze ds. ksiegowości w wymiarze 1/2 etatu

miejsce pracy: Urzad Gminy w Świekatowie
termin składania dokumentów: 13 lutego 2020  12:00

wybrany kandydat: Anna Tyranowska, Tuszyny 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru komisja konkursowa uznała, że Pani Anna Tyranowska spełnia wymogi określone na ww. stanowisko.

stanowisko:

stanowisko głównego ksiegowego w wymiarze 1/2 etatu

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie
termin składania dokumentów: 13 lutego 2020  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)