Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)wybrany kandydat: Natalia Łaska, Tuszyny 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego (analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonym teście sprawdzającym oraz rozmowie kwalifikacyjnej) ww. kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów przy ocenie wiedzy z zakresu administracji, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

stanowisko:

Młodszy referent ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

miejsce pracy: Urząd Gminy w Świekatowie
termin składania dokumentów: 5 marca 2020  12:00

wybrany kandydat: Anna Tyranowska, Tuszyny 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru komisja konkursowa uznała, że Pani Anna Tyranowska spełnia wymogi określone na ww. stanowisko.

stanowisko:

Stanowisko urzędnicze ds. ksiegowości w wymiarze 1/2 etatu

miejsce pracy: Urzad Gminy w Świekatowie
termin składania dokumentów: 13 lutego 2020  12:00

wybrany kandydat: Anna Tyranowska, Tuszyny 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru komisja konkursowa uznała, że Pani Anna Tyranowska spełnia wymogi określone na ww. stanowisko.

stanowisko:

stanowisko głównego ksiegowego w wymiarze 1/2 etatu

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie
termin składania dokumentów: 13 lutego 2020  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)