Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2021

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2021 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (5)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)
Ogłoszenia o naborze z roku 2021  |  Ogłoszenia o naborze z roku 2020


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)uzasadnienie wyboru: W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

stanowisko:

Lokalny Animator Sportu

miejsce pracy: ORLIK przy Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie
termin składania dokumentów: 11 maja 2021  15:00

wybrany kandydat: Longina Chaberek, Pruszcz 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne oraz wykazała się znajomością zagadnień do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

stanowisko:

Stanowisko urzędnicze ds. księgowości w wymiarze 1/2 etatu - zastępstwo

miejsce pracy: Urząd Gminy w Świekatowie
termin składania dokumentów: 5 marca 2021  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)