Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (4)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Ewelina Nitka, Cierplewo 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego (analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonym teście sprawdzającym oraz rozmowie kwalifikacyjnej) Pani Ewelina Nitka spośród wszystkich kandydatów zaproszonych na test oraz rozmowę kwalifikacyjną uzyskała najwyższą ilość punktów przy ocenie wiedzy z zakresu administracji, zamówień publicznych i ochrony środowiska.


Wytworzył: Karolina Zielińska (3 grudnia 2020)
Wprowadził: Karolina Zielińska (3 grudnia 2020, 08:54:19)



stanowisko:

Referent ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki komunalnej

miejsce pracy: Urząd Gminy w Świekatowie
termin składania dokumentów: 26 listopada 2020  12:00