Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 73) starsze karty »
numer wpisu:

4.2.2016

data: 19 sierpnia 2016
zakres przedmiotowy: Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
nazwa
podmiotu:
Gmina Świekatowo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

2.6

data: 25 lipca 2016
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do l MW wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 83/1 w m. Lubania-Lipiny, gm. Świekatowo"
nazwa
podmiotu:
Eko Polska
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

1.8

data: 21 lipca 2016
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do l MW wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 36/3 w m. Tuszyny, gm. Świekatowo"
nazwa
podmiotu:
Eko Polska
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

5.1

data: 20 lipca 2016
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku inwentarskiego- obory dla obsady 70 DJP, na działce o nr ewid. 105/1 obręb nr 0009 w miejscowości Lipienica, gmina Świekatowo
dane
wnioskodawcy:
Jacek Warszawski
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

4.1.2016

data: 7 lipca 2016
zakres przedmiotowy: Wniosek o decyzje dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 030804 C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra o długości ok 2186 m.
dane
wnioskodawcy:
Gmnina Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

3.1.2016

data: 20 czerwca 2016
zakres przedmiotowy: Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych do celów nawadniania upraw rolnych zlokalizowanego na dz. ewidencyjnej nr 24/16 w obrębie Tuszyny w miejscowości Szewno, gmina Świekatowo
dane
wnioskodawcy:
Gospodarstwo Rolne Szewno S.C.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

2.2.2016

data: 10 czerwca 2016
zakres przedmiotowy: Postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do l MW wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 83/1 w m. Lubania-Lipiny, gm. Świekatowo" nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
nazwa
podmiotu:
Eko Polska
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

1.6.2016

data: 10 czerwca 2016
zakres przedmiotowy: Postanowienie stwierdzające, że nie istnieje obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do l MW wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 36/3 w m. Tuszyny, gm. Świekatowo"
nazwa
podmiotu:
Eko Polska
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

2.12016

data: 20 kwietnia 2016
zakres przedmiotowy: Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 83/1 w m. Lubania-Lipiny, gm. Świekatowo
dane
wnioskodawcy:
Eko Polska
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

1.1.2016

data: 20 kwietnia 2016
zakres przedmiotowy: wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 36/3 w m. Tuszyny, gm. Świekatowo.
dane
wnioskodawcy:
Eko Polska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 73) starsze karty »