IX Sesja Rady Gminy Świekatowo11.10.2019

IX Sesja Rady Gminy Świekatowo

11.10.2019

 
         Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)   z w o ł u j ę  IX  Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 15 października 2019 r. (wtorek),  początek  o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie,  ul. Sportowa 2.
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji rady gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6.  Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami. 
7.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świekatowo za poprzedni rok szkolny 2018/2019 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
8.     Wybór ławnika na kadencję 2020-2023:
    a) przedstawienie opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika,
    b) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  na kadencję 2020-2023, 
    c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
    d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) przyjęcia Programu współpracy gminy Świekatowo z organizacjami 
         pozarządowymi na 2020 rok,
     b) nadania nazwy ulicy w miejscowości Świekatowo,
     c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie Królewskie,
     e) zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2019 rok,
     f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świekatowo na lata 2019-2030.
10.   Przedstawienie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych przez przewodniczącą Rady Gminy i Wójta Gminy.
10.    Sprawy różne, w tym wnioski.
11.    Zakończenie. 

Zapraszam do udziału w IX Sesji Rady Gminy Świekatowo. 
                                                                           
Przewodniczący Rady Gminy
Ewelina Ledzińska

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (11 października 2019)
Opublikował: Andrzej Januszewski (12 października 2019, 14:30:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250