VIII Sesja Rady Gminy Świekatowo03.09.2019

VIII Sesja Rady Gminy Świekatowo

03.09.2019Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)   z w o ł u j ę  VIII  Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 11 września 2019 r. (środa),  początek  o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie,  ul. Sportowa 2.

Proponowany porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji rady gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6.Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świekatowo za I półrocze 2019 r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika na kadencję 2020-2023,
b)ustalenia zasad pobierania diet dla radnych, przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących stałych komisji Rady,
c)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej oraz ul. Koronowskiej w miejscowości Świekatowo, gmina Świekatowo,
d)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Małe Łąkie przy jez. Piaseczno, gmina Świekatowo,
e)zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2019 rok,
f)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świekatowo na lata 2019-2030.
9.Sprawy różne, w tym wnioski.
10.Zakończenie. 

Zapraszam do udziału w VIII Sesji Rady Gminy Świekatowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Ewelina Ledzińska

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (3 września 2019)
Opublikował: Andrzej Januszewski (4 września 2019, 11:52:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277