VII Sesja Rady Gminy Świekatowo14.06.2019

VII Sesja Rady Gminy Świekatowo

14.06.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)   z w o ł u j ę  VII  Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek),  początek  o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie,  ul. Sportowa 2.

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji rady gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świekatowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
b) zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2019 rok,
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świekatowo na lata 2019-2030.
8. Sprawy różne, w tym wnioski.
9. Zakończenie.


Zapraszam do udziału w VII Sesji Rady Gminy Świekatowo.


Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (14 czerwca 2019)
Opublikował: Andrzej Januszewski (14 czerwca 2019, 09:26:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301