V Sesja Rady Gminy Świekatowo16.04.2019

V Sesja Rady Gminy Świekatowo

16.04.2019

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)   z w o ł u j ę  V  Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek),  początek  o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie,  ul. Sportowa 2.

Proponowany porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji rady gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja przewodniczącego rady gminy o działaniach podejmowanych między sesjami.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2019 rok. 
8.  Sprawy różne, w tym wnioski.
9. Zakończenie. 


Zapraszam do udziału w V Sesji Rady Gminy Świekatowo. 
                                                                           
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                              
Ewelina Ledzińska

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (16 kwietnia 2019)
Opublikował: Andrzej Januszewski (16 kwietnia 2019, 15:18:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248