Dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.12.02.2019

Dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

12.02.2019


           
Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu uruchomił program pozwalający pozyskać dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

         Kwota dofinansowania przedsięwzięcia zostanie określona po zawarciu umowy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł dla jednego podmiotu.
         Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia do 50% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji.
         Gmina Świekatowo zamierza skorzystać z możliwości pozyskania funduszy z tego programu.
         W tym celu konieczne jest jednak uzyskanie informacji od właścicieli nieruchomości, dotyczących planowanych w 2019 roku inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych.
         Zbiorowy wniosek na dofinansowanie składać będzie Gmina Świekatowo.
Ostateczny termin składania wniosków mija 10 marca 2019 r.
         Mieszkańcy, którzy zgłoszą chęć skorzystania z w/w programu muszą złożyć zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac (druki dostępne są w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 oraz na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.pl, www.swiekatowo.pl) w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu.
         Szczegółowe informacje dot. wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, dostępne są w Urzędzie Gminy w Świekatowie, pokój nr 8, tel. (52) 33 22 280 wew. 40

Zgłoszenie-budowy-nie-wymagającej-pozwolenia-na-budowę-z-projektem-budowlanym.pdf (229kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karolina Zielińska (12 lutego 2019)
Opublikował: Andrzej Januszewski (12 lutego 2019, 08:24:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268