Informacja o zwrocie podatku akcyzowego.22.01.2019

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego.

22.01.2019

I N F O R M A C J A     D L A     R O L N I K Ó W !


W dniach od  1 do 28 lutego  2019 roku w pokoju nr 14 można pobierać  druki  i składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2019 r. 

Do wniosku należy dołączyć :

- faktury VAT na olej napędowy  zakupiony w okresie od 1 sierpnia 2018 roku  do 31 stycznia  2019 r.

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.”, 

Kwota zwrotu za każdy zakupiony litr oleju napędowego wynosi 1,00 zł.

Aktualny wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 grudnia 2018 r. (poz. 2466 )

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (871kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (22 stycznia 2019)
Opublikował: Andrzej Januszewski (22 stycznia 2019, 15:06:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213