III Sesja Rady Gminy Świekatowo 17.01.2019

III Sesja Rady Gminy Świekatowo

17.01.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)   z w o ł u j ę  III  Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek),  początek  o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie,  ul. Sportowa 2
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.     Otwarcie sesji rady gminy.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
5.  Sprawozdanie wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6.  Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy na 2019 rok,
     b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świekatowo,
     c) zarządzenia terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich,
     d) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świekatowo,
     e) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
     f) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
     g) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
     h) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku, 
     i) zmian w budżecie gminy Świekatowo na 2019 rok.
     8.  Sprawy różne, w tym wnioski.
     9.  Zakończenie.
 
Zapraszam do udziału w III Sesji Rady Gminy Świekatowo. 
                                                                            
Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                               
Ewelina Ledzińska

metryczka


Wytworzył: Hanna Tomaszewska (17 stycznia 2019)
Opublikował: Andrzej Januszewski (17 stycznia 2019, 15:41:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221