NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA17.01.2019

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

17.01.2019

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Od 1 stycznia 2019 roku REJESTRACJA przed wizytą u prawnika JEST OBOWIĄZKOWA. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można zgłosić:

przez Internet na stronie: www.csw.pl/pomoc-prawna/

lub telefonicznie pod nr tel. +48 52 5683 333

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
1.         kobiecie, która jest w ciąży, poza kolejnością,
2.         osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc obejmuje:
1.         poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem;
2.         wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3.         sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu;
4.         sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej prowadzenia.

Dodatkowo dla osób borykających się z problemami zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego wprowadzono nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obejmuje ono poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punktach umiejscowionych w gminach: Drzycim i Bukowiec. Osoby zainteresowane powinny rejestrować się do tych dwóch punktów.

Poniżej lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa zawodowego, które od 1 stycznia 2019 r. będą działały na terenie powiatu świeckiego:

- Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 11 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – NPP)
Czwartek: 8:00 – 12:00 – adwokat

- Drzycim, ul.Młyńska 10 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – NPO)
Piątek: 8:00 – 12:00 – doradca obywatelski

- Lniano, ul. Wyzwolenia 9,
Środa: 10:00 – 14:00 – mgr prawa

- Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, pokój nr 13 (NPP)
Poniedziałek: 10:00 – 14:00 – radca prawny

- Bukowiec, ul. Dworcowa 7 (NPO)
Środa: 10:00 – 14:00 – mgr prawa;
Piątek: 13:00 – 17:00 – doradca obywatelski

- Pruszcz, ul. Sportowa 1 (NPP)
Wtorek: 9:00 – 13:00 – radca prawny;
Czwartek: 13:00 – 17:00 – radca prawny

- Nowe, Plac Św. Rocha 5, pokój nr 3 (NPP)
Wtorek: 12:00 – 16:00 – adwokat;
Czwartek: 9:00 – 13:00 – radca prawny

- Warlubie, ul. Dworcowa 15, pokój nr 2 (NPP)
Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – adwokat;
Środa 9:00 – 13:00 – radca prawny

- Dragacz 7A, budynek B, pokój nr 11 (NPP)
Piątek: 14:00 – 18:00 – adwokat;

- Jeżewo, ul. Świecka 12, pokój nr 21 (NPP)
Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – adwokat;
Wtorek: 10:00 – 14:00 – adwokat;

- Świecie, ul. Wojska Polskiego 173 (NPP)
Poniedziałek: 8:00 – 12:00 – adwokat
Wtorek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
Środa: 8:00 – 12:00 – adwokat
Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
Piątek: 8:00 – 12:00 – radca prawny  

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (17 stycznia 2019)
Opublikował: Andrzej Januszewski (17 stycznia 2019, 15:38:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319