Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.

Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w terminie do 8 dnia przed dniem wyborów w Urzędzie Gminy w Świekatowie w pok. nr 10 w godzinach pracy Urzędu.Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane [...]

Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych w obwodzie.

Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych w obwodzie:Nr 1Miejsce: 86-182 Świekatowo, ul. Sportowa 2 (sala konferencyjna)Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 15:30Nr 2Miejsce: 86-182 Świekatowo, ul. Sportowa 2 (sala [...]

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Świekatowo.

Świekatowo, 9 czerwca 2020 r. Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Świekatowo 1. Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego oraz [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Za pomocą poniższego linku można zapoznać się z treścią informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych: [...]

Informacja o możliwości skorzystania z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa.

Za pomocą poniższego linku można zapoznać się z treścią informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Za pomocą poniższego linku można zapoznać się z treścią informacji o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 [...]

Serwis informacyjny dotyczący wyborów

Pod poniższym linkiem można zapoznać się z informacjami dotyczącymi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: [...]

Wykaz danych kontaktowych do pracowników urzędu gminy w Świekatowie zajmujących się obsługą wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.

Wykaz danych kontaktowych do pracownikówUrzędu Gminy w Świekatowiezajmujących się obsługą wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.1) Grzegorz Tomaszewski – gminny koordynator wyborczy,tel. 52 33 22 280 w 104, fax 52 33 22 280 w [...]

metryczka