Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (4)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Natalia Łaska, Tuszyny 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego (analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonym teście sprawdzającym oraz rozmowie kwalifikacyjnej) ww. kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów przy ocenie wiedzy z zakresu administracji, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.


Wytworzył: Karolina Zielińska (6 marca 2020)
Wprowadził: Hanna Tomaszewska (6 marca 2020, 14:20:25)stanowisko:

Młodszy referent ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

miejsce pracy: Urząd Gminy w Świekatowie
termin składania dokumentów: 5 marca 2020  12:00