Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Świekatowo - 2014.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Świekatowo - 2014
Gmina Świekatowo w 2014 roku zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  na dofinansowanie  przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Świekatowo” w wysokości dotacji 4.000,00 zł, z udziałem własnym Gminy w wysokości 1.000,01 zł.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia 4 sztuk drzew pomników przyrody z terenu Gminy Świekatowo zostało poddane pielęgnacji. Wyżej wymienione zadanie w dniach od 3 listopada do 18 listopada 2014 r. wykonała firma „Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Rafał Kempiński” ul. Poniatowskiego 3, 86 – 120 Pruszcz na podstawie zawartej umowy z Gminą Świekatowo.

Pomniki przyrody poddane pielęgnacji:


1. Dąb szypułkowy przy drodze gminnej w miejscowości Małe Łąkie nr rej 1442  

2. Dąb szypułkowy na działce ewidencyjnej nr 39/6 w Zalesiu Królewskim nr rej. 66

3. 2 szt. dębu szypułkowego w parku miejscowości Szewno nr rej. 1443Wykonane zabiegi pielęgnacyjne polegały głównie na: usunięciu suchych konarów, poprawieniu statyki drzew, odciążeniu korony, - usunięciu gałęzi znad budynków i wrastających w przewody linii energetycznej. Przyczyniły się do zwiększenia żywotności drzew, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i  osób przebywających w pobliżu pomników przyrody oraz w parku.


metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (28 listopada 2014)
Opublikował: Andrzej Januszewski (28 listopada 2014, 13:18:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421