Dokumentacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia projektu przebudowy drogi w Świekatowie

Dokumentacja z postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia projektu przebudowy drogi w Świekatowie na działkach ewidencyjnych nr 186/8, 189, 192/12, 195, 204/2, 204/5, 205/1, 206/4, 209, 210/11, 216 o długości ok. 1060 mb.

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o decyzję środowiskową_Świekatowo.doc (28kB) word
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta Informacyjna Przedsiewziecia_Świekatowo.doc (87kB) word
3. Postanowienie Wójta Gminy Świekatowo Postanowienie Wójta.doc (40kB) word

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) zapewnia się udział społeczeństwa w sprawie realizacji inwestycji poprzez poinformowanie o prowadzonym postępowaniu na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świekatowo.
Informacje dotyczące określenia terminu możliwości  wypowiedzenia się społeczeństwa i organizacji ekologicznych, co do zebranego materiału dowodowego w sprawie wniosku Gminy Świekatowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostaną podane do informacji publicznej w stosownym terminie.

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gesicki (4 marca 2010)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (5 marca 2010, 12:46:26)

Ostatnia zmiana: Zdzisław Gęsicki (5 marca 2010, 13:47:24)
Zmieniono: korekta poz. 3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1603